Jesteś tutaj: Akustyka PRO/Akustyka budowlana
ID-10040253
Izolacyjność akustyczna fasady, dachów i stropodachów odpowiada za ochronę mieszkańców budynku przed dźwiękami niepożądanymi i szkodliwymi dla zdrowia, czyli hałasem.

Zobacz
ID-100233407

By courtesy photostock/freedigitalphotos.net

Stropy ze względów konstrukcyjnych charakteryzują się najczęściej dużą masą powierzchniową. Dlatego o ile izolacyjność na dźwięki powietrzne (z powodu masywności i warstwowości) jest często wystarczająca, o tyle izolacyjność od dźwięków uderzeniowych nie zawsze jest odpowiednia.

Zobacz

Izolacyjność akustyczna na dźwięki powietrzne przegród warstwowych jest w mniejszym stopniu zdeterminowana masą przegrody (chociaż i ona odgrywa rolę), a w większym stopniu wielkością i ilością tzw. skoków impedancji w danej przegrodzie. Impedancja charakteryzuje opór ośrodka na transmitowany w ośrodku dźwięk. Każdorazowa, skokowa zmiana tego oporu powoduje, że część energii dźwięku, proporcjonalna do wielkości tej zmiany jest odbijana na powrót do ośrodka źródłowego.

Zobacz

Izolacyjność na dźwięki powietrzne wzrasta też przy wzroście tzw. masy powierzchniowej przegrody. Przy każdym podwojeniu masy powierzchniowej przegrody izolacyjność rośnie o ok. 6 dB (rys.4). Masa powierzchniowa to masa przegrody przypadająca na każdy m2 powierzchni przegrody. Stąd dla typowych, zdefiniowanych grubości przegród podajemy masę powierzchniową i od niej uzależniamy izolacyjność akustyczną.

Zobacz

Izolacyjność akustyczna na dźwięki powietrzne przegrody budowlanej lub komponentu budowlanego charakteryzuje zdolność do izolowania od siebie dwóch pól akustycznych. W odróżnieniu od badania izolacyjności na dźwięki uderzeniowe, gdzie źródło pobudza bezpośrednio przegrodę (stukacz znormalizowany), źródło (głośniki) umieszczone są nad podłogą (rys.1, rys.2). Izolacyjność przegrody na dźwięki powietrzne zależna jest od wielu zmiennych do których zaliczyć można: częstotliwość dźwięku, masę przegrody, tłumienie dźwięku w materiale, moduł sprężystości, liczbę Poissona, sposób połączeń przegrody z pozostałymi przegrodami oraz sposoby drgań przegrody (mody drgań). Skupimy się tutaj nad wpływem masy i częstotliwości na izolacyjność przegrody.

Zobacz
Oferta
Akustyka architektoniczna i budowlana
Akustyka architektoniczna: kształt pomieszczeń, adaptacje, symulacje i pomiary akustyczne
Drgania i hałas
Hałas: pomiary, mapy hałasu, zalecenia, projekty zabezpieczeń
Zaufali nam: