Jesteś tutaj: Akustyka PRO/Akustykpro/Izolacyjność akustyczna na dźwięki powietrzne ścian

Izolacyjność akustyczna na dźwięki powietrzne ścian

OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Inwestycja:

Wielorodzinny budynek mieszkalny

Etap:

Projekt budowlany, branża akustyczna

Projektant budynku:

mgr inż. arch. I. G.-L.

Autor opracowania:

dr Krzysztof Leo

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres i cel opracowania

3. Obliczenia akustyczne i zalecenia dotyczące konstrukcji przegród

3.1 Wymagana izolacyjność przegród

3.2 Obliczenia akustyczne izolacyjności przegród

3.3 Konstrukcje przegród

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 

 • rysunki architektoniczne dostarczone przez zleceniodawcę,
 • uzgodnienia z projektantem architektury,

 • program funkcjonalno - użytkowy obiektu,

 • Polskie Normy:

  PN-87/B-02151/02 “Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w budynkach”,

  PN-B-02151-3:1999 “Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność budowlana przegród w budynkach oraz izolacyjność budowlana elementów budowlanych - Wymagania”,

 • Instrukcja ITB 369/2002: Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów. Wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2002,

 • Instrukcja ITB 406/2005: Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002

 • wytyczne projektowe z akustyki budowlanej zawarte w literaturze przedmiotu (m.in. J. Sadowski, “Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie”, Arkady, Warszawa 1971, T. E. Vigran, „Building Acoustics”, Taylor and Francis, Canada 2008)

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres wytycznych akustycznych obejmuje następujące przegrody w projektowanym budynku:

 1. międzylokalowe stropy oznaczone jako 1P oraz 2P,

 2. wewnątrzlokalowe ściany działowe z pustaka wapienno - piaskowego gr.8 i 12 cm z obustronnym tynkiem cementowo - wapiennym gr. 1,5cm,

 3. międzylokalowe ściany z pustaka wapienno - piaskowego gr. 18cm z tynkiem obustronnym cementowo - wapiennym gr. 1,5cm,

 4. międzylokalowe ściany pomiędzy klatką schodową a mieszkaniami z żelbetu gr. 18cm i 20cm z obustronnym tynkiem cementowo - wapiennym gr. 1,5cm.

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych akustycznych do projektu budowlanego w zakresie spełnienia wymaganych przez program funkcjonalno – użytkowy oraz przepisy Prawa Budowlanego wartości izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.

3. OBLICZENIA AKUSTYCZNE I ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI PRZEGRÓD

3.1 WYMAGANA IZOLACYJNOŚĆ PRZEGRÓD

Tab. 1 wymagana izolacyjność przegród wewnętrznych dla budynków wielorodzinnych

(Zgodnie z PN-B-02151-3:1999, w nawiasie podano wymóg Inwestora zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym)

Przegroda

Dźwięki powietrzne

Dźwięki uderzeniowe

RA1

min, dB

L'nw

max, dB

1

4

Stropy międzylokalowe

51 (50)

58 (53)

Wewnątrzlokalowe ściany działowe

30 (35)

-

Ściany międzylokalowe

50 (50)

-

RA1’: jednoliczbowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej na dźwięki powietrzne, wartość minimalna (dotyczy izolacyjności od dźwięków powietrznych o widmie średnio- i wysokoczęstotliwościowym w sytuacji z przenoszeniem bocznym przez otaczającą konstrukcję budynku),

L'nw jednoliczbowy ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego znormalizowanego przybliżonego (uwzględniającego wpływ bocznego przenoszenia dźwięku). Opisuje reakcję przegrody na pobudzenie dźwiękiem uderzeniowym oraz drganiem.

3.2 OBLICZENIA AKUSTYCZNE IZOLACYJNOŚCI PRZEGRÓD

W obliczeniach wykorzystano zależności podane w instrukcji ITB 406/2005 oraz w normie PN-B-02151-3:1999 i normie PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002

A. L`nw = Lnw + K

gdzie:

L`nw – ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego znormalizowanego przybliżonego (uwzględniającego wpływ bocznego przenoszenia dźwięku),

Lnw – ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego znormalizowanego określony w warunkach laboratoryjnych,

K – poprawka dla bocznego przenikania dźwięku.

B. R`A1 = RA1 – K

gdzie:

R`A1 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej na dźwięki powietrzne,

RA1 - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej na dźwięki powietrzne (mierzony laboratoryjnie bez przenikania bocznego),

K – poprawka ze względu na przenikanie boczne.

C. RA1 = 30.9*log(ms) – 24.1

gdzie:

RA1 - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej na dźwięki powietrzne (mierzony laboratoryjnie bez przenikania bocznego),

ms – masa powierzchniowa przegrody jednorodnej, z materiału o masie powierzchniowej >=100 kg/m2

Strop 1P

masa powierzchniowa ms = 517 kg/m2

RA1 = 59 dB

R`A1 = 59 – 2 = 57 dB

Lnw = 48 dB

L`nw = 48 + 2 = 50 dB

Strop 2P

masa powierzchniowa ms = 925 kg/m2

RA1 = 67 dB

R`A1 = 67 – 2 = 65 dB

Lnw = 47 dB

L`nw = 47+ 2 = 49 dB

Ściany z pustaka wapienno - piaskowego gr.8

masa powierzchniowa ms = 120 kg/m2

RA1 = 40 dB

R`A1 = 40 – 5 = 35 dB

Ściany z pustaka wapienno - piaskowego gr.12

masa powierzchniowa ms = 180 kg/m2

RA1 = 44 dB

R`A1 = 44 – 5 = 39 dB

Ściany z pustaka wapienno - piaskowego gr. 18cm

masa powierzchniowa ms = 360 kg/m2

RA1 = 54 dB

R`A1 = 54 – 3 = 51 dB

Ściana żelbetowa gr. 18 cm

masa powierzchniowa ms = 432 kg/m2

RA1 = 57 dB

R`A1 = 57 – 2 = 55 dB

Ściana żelbetowa gr. 20 cm

masa powierzchniowa ms = 480 kg/m2

RA1 = 58 dB

R`A1 = 58 – 2 = 56 dB

Tab. 2 Wyniki obliczeń

Przegroda

Rozwiązanie

R`A1, dB

L`nw, dB

Strop

Żelbet, pływająca podłoga (1P)

57

50

Żelbet, pływająca podłoga (2P)

65

49

Sciany wewnątrzlokalowe

Pustak wap. piaskowy gr. 8 cm

35

-

Pustak wap. piaskowy gr. 12 cm

39

-

Ściany międzylokalowe

Pustak wap. piaskowy gr. 18 cm

51

-

Ściana żelbetowa g. 18 cm

55

-

Ściana żelbetowa g. 20 cm

56

-

3.3 KONSTRUKCJE PRZEGRÓD

Tab. 3 Konstrukcje przegród spełniające wymagania akustyczne

Przegroda

Rozwiązanie

Strop

- żelbet gr. 18 cm (1P) lub 35 cm (2P), gęstość 2400 kg/m3

- styropian EPS gr. 3 cm

- styropian elastyczny gr. 3 cm, sztywność dynamiczna <15 MN/m3

- wylewka gr. 4.5 cm, gęstość 1900 kg/m3, obwodowo dylatowana wełną mineralną lub styropianem elastycznym na grubość.1 – 2 cm,

- warstwy wykończeniowe montować z zachowaniem dylatacji obwodowej, nie wykonywać sztywnych połączeń cokołów z posadzką np. przez elastyczne wypełnienie fugi na styku ściany i podłogi

Ściany wewnątrzlokalowe

Pełny pustak wapienno - piaskowy gr. 8 cm i 12 cm, gęstość >1500 kg/m3, obustronnie tynkowany tynkiem wapiennym gr. 1.5 cm,szczelnie wypełniać spoiny, spoiny o niewielkiej grubości, obwodowo wokół ściany stosować spoinę elastyczną: pod ścianę taśmę tzw. akustyczną, szczyt ściany pod stropem dylatować i wypełniać elastyczną pianką,

Ściany międzylokalowe

Pustak wapienno piaskowy gr. 18 cm, gęstość >2000 kg/m3, szczelnie wypełniać spoiny, spoiny o niewielkiej grubości, pod ścianę stosować taśmę tzw. akustyczną.

Ściana żelbetowa gr. 18 cm i 20 cm, gęstość 2400 kg/m3.

Opracowanie:

specjalista akustyki dr Krzysztof Leo

Krzysztof Leo
Krzysztof Leo
Usługi prowadzi specjalista akustyki dr Krzysztof Leo posiadający doświadczenie w pracy akustyka, realizatora dźwięku oraz naukowca. Krzysztof Leo jest autorem publikacji naukowych z zakresu akustyki pomieszczeń. W latach 2010 - 2013 wykładowca Politechniki Gdańskiej.
Oferta
Akustyka architektoniczna i budowlana
Akustyka architektoniczna: kształt pomieszczeń, adaptacje, symulacje i pomiary akustyczne
Drgania i hałas
Hałas: pomiary, mapy hałasu, zalecenia, projekty zabezpieczeń
Zaufali nam: