Jesteś tutaj: Akustyka PRO/Akustyka budowlana/Izolacyjność akustyczna okien

Izolacyjność akustyczna okien

ID-10040253
Izolacyjność akustyczna fasady, dachów i stropodachów odpowiada za ochronę mieszkańców budynku przed dźwiękami niepożądanymi i szkodliwymi dla zdrowia, czyli hałasem. Znaczący wpływ na izolacyjność od hałasu zewnętrznego (komunikacyjnego: drogowego, kolejowego i lotniczego, przemysłowego) ma stolarka okienna i drzwiowa. Wynika to z faktu, że te komponenty mają najczęściej dużo niższą izolacyjność akustyczną niż pozostała część ściany. W tym kontekście,  izolacyjność okien okna ma duży wpływ wypadkową izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych budynku,  czyli fasad.

Obowiązująca norma określa sposób doboru parametrów akustycznych stolarki okiennej na  fasadzie w zależności od poziomu hałasu zewnętrznego. Ponadto dla okien i drzwi balkonowych zajmujących do 50%  powierzchni ściany minimalną izolacyjność akustyczną okna określić można tabelarycznie. Dla większego udziału okien w powierzchni ściany norma dopuszcza uproszczoną zależność na wypadkową izolacyjność akustyczną ściany z oknami.  Określenie minimalnej izolacyjności okna pozwala na dobór klasy izolacyjności okna. Klasa izolacyjności jest pojęciem szerszym od samej izolacyjności i pozwala na zaszeregowanie podobnych akustycznie produktów do jednej kategorii. Norma wyróżnia klasy akustczne OK1 i OK2 w zależności od wyboru rodzaju wskaźnika izolacyjności okna. OK1 odpowiada izolacyjności na dźwięki zawierające mniej niskoczęstotliwościowych składowych, takich jak np. hałas pojazdów szynowych o dużych prędkościach, z kolei OK2 - na dźwięki zawierające więcej niskoczęstotiwościowych składowych, takich jak np. hałas transportowy z udziałem pozjazdów ciężkich, hałas szynowy z udziałem lokomotyw spalinowych.

Elementem negatywnie wpływającym na izolacyjność akustyczną okien sa nawietrzniki i rozszczelnienia ramy okna. O ile dawniej stosowane okna zapewniały dobre warunki do wymiany powietrza w budynku, o tyle nowoczesne konstrukcje są dużo bardziej szczelne. Stosowanie nawiertrzników może rozwiązać problem wymiany powietrza, ale stwarza możliwość pogorszenia izolacyjności akustycznej. Wypadkowa izolacyjność okna z nawietrznikiem jest mniejsza, szczególnie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Dlatego z okna z nawietrznikiem lub rozszczelnionego wydobywa się zauważalny, wysokoczęstotliwościowy szum hałaśliwej ulicy. Nawietrzniki różnią sie pomiędzy sobą tzw. znormalizowaną różnica poziomów ciśnienia akustycznego, co oznacza wprost, że im większa ta różnica, tym nawietrznik ma wyższą klasę akustyczną. Kwestia doboru jakości akustycznej nawietrznika w praktyce decyduje o komforcie akustycznym pomieszczenia, zwłaszcza jeśli okno wychodzi na hałaśliwe otoczenie.

Ścieżka doboru optymalnej akustycznie stolarki okiennej w budynku przedstawia sie następująco:

  • określenie poziomu hałasu przed fasadą dla pory dnia i nocy

Może to okazać sie przesięwzieciem samym w sobie:  dostępne mapy hałasu miast w Polsce są źródłem informacji opartej w dużej części na pomiarach natężenia ruchu a w mniejszej na pomiarach akustycznych. Aktualizacja mapy odbywa się co kilka lat. Czasami autorzy opracowań nie biorą pod uwagę źródeł hałasu mogących mieć wpływ na poziom hałasu przed fasadą.Jakikolwiek obecny lub prognozowany ruch pojazdów ciężkich w okolicy powinien byc wzięty pod uwagę. Źródłem hałsu mogą być szczególnie place manewrowe, zajezdnie, rampy załadunkowe.  Dlatego dla określenia obecnego i prognozowanego miarodajnego poziomu hałasu przed fasadą zalecane są pomiary i obliczenia akustyczne.

  • określenie wymaganej izolacyjności fasady, czyli izolacyjności wypadkowej ściany pełnej z oknami,
  •  dobór izolacyjności i klas izolacyjności okien i nawietrzników, tak aby spełnić kryterium wymaganej izolacyjności.

akustyka-pro.pl

 

Krzysztof Leo
Krzysztof Leo
Usługi prowadzi specjalista akustyki dr Krzysztof Leo posiadający doświadczenie w pracy akustyka, realizatora dźwięku oraz naukowca. Krzysztof Leo jest autorem publikacji naukowych z zakresu akustyki pomieszczeń. W latach 2010 - 2013 wykładowca Politechniki Gdańskiej.