Jesteś tutaj: Akustyka PRO/Akustyka budowlana/Izolacyjność na dźwięki powietrzne: przegrody warstwowe

Izolacyjność na dźwięki powietrzne: przegrody warstwowe

Izolacyjność akustyczna na dźwięki powietrzne przegród warstwowych jest w mniejszym stopniu zdeterminowana masą przegrody (chociaż i ona odgrywa rolę), a w większym stopniu wielkością i ilością tzw. skoków impedancji w danej przegrodzie. Impedancja charakteryzuje opór ośrodka na transmitowany w ośrodku dźwięk. Każdorazowa, skokowa zmiana tego oporu powoduje, że część energii dźwięku, proporcjonalna do wielkości tej zmiany jest odbijana na powrót do ośrodka źródłowego.

Przykładem jest kąpiel i nurkowanie w jeziorze. Gdy uszy są pod wodą, bardzo słabo słyszymy, gdy ktoś z brzegu nas woła. Duża część energii dźwięku odbija się od granicy powietrza i wody, a tylko niewielka jej część wnika pod wodę.

Podobnie skonstruowane są ściany warstwowe. Najczęstszym rozwiązaniem jest zamknięcie pustki powietrza pomiędzy warstwami materiału o impedancji wyższej niż powietrze. Typowe jest też umieszczenie w pustce materiału porowatego pochłaniającego drgania. Taki materiał wprowadza dodatkowy opór dla drgających cząsteczek powietrza, których ruch zostaje zamieniony w ciepło.

Dlatego można być wdzięcznym hałasującemu sąsiadowi, bo w darmowy sposób podgrzewa dzielące nas ściany. Niestety z punktu widzenia ogrzewania,  dźwiękowe (czy dźwięczne) zyski ciepła są pomijalnie małe.

ściany warstwowe1ściany warstwowe2

Rozwiązania ścian działowych na rysunkach a.) do d.) są zaprezentowane zgodnie ze wzrastającą izolacyjnością akustyczną. Dla rozwiązania b.) wzrost izolacyjności od rozwiązani a.) odbywa się dzięki tłumieniu energii dźwięku w materiale porowatym, dla dla rozwiązania c.) przez niezależne zamocowanie okładzin z dwóch stron przegrody, natomiast rozwiązanie d.) zapewnia dodatkowy skok impedancji wewnątrz przegrody w postaci granicy powietrze - folia gumowa.

Opisane sposoby wpływania na izolacyjność przegrody warstwowej nie uwzględniają szeroko stosowanego zwiększania masy powierzchniowej przegrody. Zgodnie z prawem masy, zamontowanie podwójnego opłytowania zwiększy masę powierzchniową dwukrotnie. Można się spodziewać około 6 decybelowego, czyli zauważalnego wzrostu izolacyjności. Omówienie prawa masy przegrody masywnej znajdą Państwo tutaj: Izolacyjność na dźwięki powietrzne: ściany masywne cz.1Izolacyjność na dźwięki powietrzne: ściany masywne cz.2.

www.akustyka-pro.pl

Krzysztof Leo
Krzysztof Leo
Usługi prowadzi specjalista akustyki dr Krzysztof Leo posiadający doświadczenie w pracy akustyka, realizatora dźwięku oraz naukowca. Krzysztof Leo jest autorem publikacji naukowych z zakresu akustyki pomieszczeń. W latach 2010 - 2013 wykładowca Politechniki Gdańskiej.