Jesteś tutaj: Akustyka PRO/Akustyka budowlana/Izolacyjność na dźwięki uderzeniowe: stropy

Izolacyjność na dźwięki uderzeniowe: stropy

ID-100233407

By courtesy photostock/freedigitalphotos.net

Stropy ze względów konstrukcyjnych charakteryzują się najczęściej dużą masą powierzchniową. Dlatego o ile izolacyjność na dźwięki powietrzne (z powodu masywności i warstwowości) jest często wystarczająca, o tyle izolacyjność od dźwięków uderzeniowych nie zawsze jest odpowiednia.

Dźwięki uderzeniowe to dźwięki powstające w przegrodzie i przez nią wypromieniowane przy jej bezpośrednim pobudzaniu do drgań. Dźwięk występujący w przegrodzie nazywany jest dźwiękiem materiałowym. Źródłem dla dźwięku uderzeniowego i materiałowego są: kroki, upadki przedmiotów, uderzenia, trzaśnięcia drzwiami, hałas instalacji wodnej, kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji.

Najlepszym sposobem na zapobieganie rozprzestrzeniania się w budynku dźwięku materiałowego jest izolowanie drgających źródeł od przegród budowlanych. Szczególnym przypadkiem jest strop, którego górne warstwy odpowiadają za izolowanie od źródeł dźwięku uderzeniowego. Typowym rozwiązaniem jest podłoga pływająca, która jest złożona z masywnej warstwy dociskowej i warstwy tłumiąco-sprężystej. Układ masa - sprężyna - tłumik silnie tłumi drgania. Wierzchnia, masywna warstwa dociskowa działa w sposób bezwładnościowy, nie poddając się drganiom. Warstwami dociskowymi są wylewki, suche jastrychy, nawet podłogi na legarach. Warstwy sprężyste to wełna mineralna, styropian akustyczny, wibroizolacje z takich materiałów jak gumy, sprężyny. Jednym z parametrów decydującym o przydatności materiału do wibroizolacji jest jego sztywność dynamiczna. Im wartość sztywności dynamicznej niższa, tym lepsze własności wibroizolacyjne materiału. Dlatego nie każdy materiał nadaje się do zastosowania pod wylewki podłóg pływających.

Krytyczne z punktu widzenia akustycznej jakości podłogi pływającej są złącza jej górnej warstwy ze ścianami i brak tzw. mostków akustycznych zarówno ze ścianami i stropem. Należy wykonywać zawsze obwodową dylatację i wypełniać ją wibroizolacją oraz zadbać o ciągłość płaszczyzny warstwy sprężystej, by nie dopuścić do przewiązania wylewki ze stropem lub ich sztywnych połączeń za pośrednictwem np. instalacji.

Warto wspomnieć, że w Prawie Budowlanym wymagana izolacyjność akustyczna stropu na dźwięki uderzeniowe dotyczy warstw stropu oprócz warstw wykończeniowych. Z tego względu, podłoga, parkiet, wykładziny czy sufit podwieszany na niższej kondygnacji nie są uznanym środkiem do uzyskania wymaganej prawem izolacyjności na dźwięki uderzeniowe.

 

www.akustyka-pro.pl

Krzysztof Leo
Krzysztof Leo
Usługi prowadzi specjalista akustyki dr Krzysztof Leo posiadający doświadczenie w pracy akustyka, realizatora dźwięku oraz naukowca. Krzysztof Leo jest autorem publikacji naukowych z zakresu akustyki pomieszczeń. W latach 2010 - 2013 wykładowca Politechniki Gdańskiej.