Jesteś tutaj: Akustyka PRO/Akustyka pomieszczeń/Akustyka kościołów: ławki dźwiękochłonne

Akustyka kościołów: ławki dźwiękochłonne

sw michał Z nadmiernym pogłosem we wnętrzu kościoła można sobie poradzić stosując odpowiednio skonstruowane ławki dźwiękochłonne.

Przy dużych kubaturach kościołów koszty adaptacji akustycznej sa znaczące. Dlatego często unika sie jej kosztem zrozumiałości mowy i brzmienia muzyki. Można temu zaradzić niewiele modyfikując ławki dla wiernych, które oprócz swej pierwotnej funkcji zyskują też funkcję akustyczną. Do zalet tego rozwiązania należy ukrycie pochłaniaczy, duża powierzchnia i relatywnie niskie koszty wytworzenia i montażu. Stosowanie obić tapicerskich w niewielkim stopniu poprawi akustykę kościoła. Wynika to z czasu pogłosu, który w kościołach przeważnie ma duże wartości dla małych częstotliwosci, a ustroje tekstylne nie pochłaniają w tym zakresie.

W dalszej części artykułu pokażę wyniki akustycznych badań kościoła z przed i po umieszczeniu w nim ławek dźwiękochłonnych.

Podstawowe dane obiektu
Objętość
10 483 m3
Powierzchnie wewnętrzne
3483 m2
Wymiary
20 x 13 x 45 m
Czas pogłosu
T60-1k
8.1 / 4.5s (*)
Główne materiały wnętrza
beton, szkło drewno,
(*) wartości sprzed i po montażu
dźwiękochłonnych ławek
sw michał st1sw michał st3 ław
 
Wnętrze kościoła na przełomie 1973 i 1974 roku przed i po montażu ławek dźwiękochłonnych.
Wyniki pomiarów czasu pogłosu w pasmach oktawowych
Data pomiarów
 f, Hz
125
250
500
1k
2k
4k
8k
10.12.1973
Kościół bez ławek
 T60, s
12.5
11.1
9.7
8.1
6.1
3.9
2.2
16.06.1974
Ławki w kościele
 T60, s
5
4.8
4.4
4.45
4
3
1.85
Ze zmierzonych wartości czasu pogłosu wyliczono pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku przez ławki.
alfa ławkiUzyskane wartości pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku ławek kościelnych.
 

Ławki dźwiękochłonne charakteryzują się wysokim stopniem pochłaniania dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. Stawia je to w rzędzie wysokiej klasy absorberów.

Autor wyraża wdzięczność Projektanowi ławek, p. Bogdanowi Połczyńskiemu, za dostarczenie materiałów do artykułu.

www.akustyka-pro.pl

Krzysztof Leo
Krzysztof Leo
Usługi prowadzi specjalista akustyki dr Krzysztof Leo posiadający doświadczenie w pracy akustyka, realizatora dźwięku oraz naukowca. Krzysztof Leo jest autorem publikacji naukowych z zakresu akustyki pomieszczeń. W latach 2010 - 2013 wykładowca Politechniki Gdańskiej.
Oferta
Akustyka architektoniczna i budowlana
Akustyka architektoniczna: kształt pomieszczeń, adaptacje, symulacje i pomiary akustyczne
Drgania i hałas
Hałas: pomiary, mapy hałasu, zalecenia, projekty zabezpieczeń
Zaufali nam: