Jesteś tutaj: Akustyka PRO/Akustyka pomieszczeń/Akustyka reżysernii

Akustyka reżysernii

photo_1

Tutaj opiszę jak powstała akustyka reżysernii. Wielu muzyków prowadzących studia nagrań i realizatorów dźwięku poszukuje rozwiązań z dziedziny akustyki wnętrz i akustyki budowlanej, by mieć komfortowe warunki pracy.Dobra akustyka reżysernii opiera się na dwóch czynnikach: braku hałasu, czyli dźwięków niepożądanych oraz dobrej akustyce wnętrza dopasowanej do rodzaju specyficznej pracy, jaką jest praca nad dźwiękiem z głośników.

Określono wartości parametrów akustycznych, jakie powinno spełniać pomieszczenie do realizacji dźwięku o danej kubaturze. Z jednej strony podano wymóg największego, dopuszczalnego poziomu hałasu, z drugiej strony określono zalecane wartości parametru czasu pogłosu oraz energii wczesnych odbić w miejscu realizacji.

Hałas

W omawianym pomieszczeniu zmierzono poziom hałasu, wyniki były zbliżone do poziomów zalecanych przez wytyczne literaturowe.

ormi halas

Zmierzony i zalecany poziom zakłóceń w pomieszczeniu. Włączenie odkurzacza centralnego uniemożliwia pracę nad realizacją dźwięku.

Celem zapewnienia poziomu hałasu w pomieszczeniu o poziomie poniżej NR 10 zalecono:

  • wymianę stolarki okiennej na okna o wyższym wskaźniku izolacyjności R'A2 
  • stosowanie tłumików dla kanałów wentylacyjnych,
  • dostawienie 2 pary drzwi do istniejących o wyższym wskaźniku izolacyjności R'A2 .

Poza tym celem ochrony pozostałych użytkowników przed hałasem reżysernii sprawdzono, czy w budynku spełnione są  zalecane wartości izolacyjności na dźwięki powietrzne między pomieszczeniami. Przyjmuje się, że wartości wskaźnika R'A1 wynoszą co najmniej: R'A1 ≥ 45 dB. Budynek posiada stropy żelbetowe o gr. > 20 cm, ściany piwnicy są masywne.

Akustyka pomieszczenia

Odpowiednie proporcje geometryczne zapewniają równomierny w przestrzeni pomieszczenia rozkład strzałek ciśnienia akustycznego drgań własnych. Dobrano wymiary wewnętrzne pomieszczenia pod kątem wymogów Dolby, sprawdzono proprocje wymiarów testem Bonello i Walkera. Określono częstotliwość graniczną.

bonello ormi

Liczba modów pomieszczenia w pasmach tercjowych (wykres Bonello). Tylko dwa załamania wykresu i jego monotoniczny wzrost świadczą o równomiernym rozkładzie najniższych modów na skali częstotliwości.

W związku z koniecznością zmiany wymiarów pomieszczenia obniżono jego sufit oraz dostawiono ścianę do ściany istniejącej. W powstałej pustce pod stropem zamontowano rezonatory Helmholtza nastrojone na częstotliwości powstających w pomieszczeniu modów. Lokalizacja rezonatorów pochłaniających dźwięk została dobrana pod kątem wystąpienia strzałki ciśnienia akustycznego danego modu. W pustce powstałej przed ścianą zamontowano elementy wentylacji.

Miejsce odsłuchu

Ustalono optymalne miejsce odsłuchu opierając się na zaleceniach literaturowych. Monitory oraz głowa realizatora dźwięku tworzą trójkąt równoboczny.

Zalecenia materiałów wykończeniowych

W związku z kubaturą pomieszczenia określono zalecane wartości czasu pogłosu na 0.2 s z zalecaną tolerancją zależną od częstotliwości pasma.

Zaproponowano adaptację pomieszczenia w formie LEDE (live end, dead end), czyli wytłumienia dźwięku w przedniej części, przy i za monitorami oraz rozproszenie dźwięku na ścianach za plecami realizatora dźwięku. W tym celu zaprojektowano ustroje pochłaniające z pianki melaminiowej w formie klinów o dużym współczynniku pochłaniania dźwięku, większym niż dla paneli płaskich. Pianka w formie klinów nie została zamontowana, w to miejsce zastosowano ustroje z wełny mineralnej pokryte płótnem. W miejscach pomieszczenia, w których powstają szczególnie silne strzałki ciśnienia akustycznego powieszono membranowe pułapki basowe. Tylne i boczne ściany pokryto rozpraszaczami Schroedera. Dla opisanego wystroju wnętrza przeprowadzono obliczenia czasu pogłosu dwoma metodami: metodą statystyczną i promieniową.

Pierwszy etap adaptacji polegał na zmianie proporcji pomieszczenia. Po tych pracach wykonano pomiar charakterystyki pogłosowej: pomiar przed montażem ustrojów na ścianach pomieszczenia. Po pracach montażowych ustrojów dźwiękochłonnych i rozpraszających wykonano pierwszy pomiar powykonawczy.

ormi pomiar12

Charakterystyka czasu pogłosu po zmianie proporcji pomieszczenia (pomiar przedwykonawczy) i po montażu ustrojów (pomiar powykonawczy))

Uzyskana charakterystyka czasu pogłosu wykazuje, że należy zwiększyć chłonność pomieszczenia w zakresie najniższych częstotliwości. Zestawiono wyniki z wartościami zalecanymi, obliczonymi i symulowanymi.

ormi pomiar12 powZaprojektowano ustroje dźwiękochłonne w zakresach częstotliwości dźwięku w których charakterystyka pogłosowa przyjmuje maksima. Wykorzystano w pomieszczeniu następujące materiały wykończeniowe :

  1. Panele z wełny mineralnej zabezpieczone przed pyleniem impregnowanym płótnem
  2. Membranowe pułapki basowe
  3. Dyfuzory Schroedera z masy wiórowo-epoksydowej
  4. Ustroje z blachy perforowanej
  5. Rezonatory Helmholtza w postaci pustek z otworami w przestrzeni sufitu
photo

Rozpraszacze Schroedera na tylnej, bocznej ścianie i suficie.

Rozpraszacze Schroedera na tylnej, bocznej ścianie i suficie.photo_4

Pomieszczenie w trakcie pomiarów z użyciem monitorów studyjnych. Widoczne elementy adaptacji pułapkami basowymi i panelami z wełny mineralnej w przedniej części pomieszczenia.

www.akustyka-pro.pl

 
Krzysztof Leo
Krzysztof Leo
Usługi prowadzi specjalista akustyki dr Krzysztof Leo posiadający doświadczenie w pracy akustyka, realizatora dźwięku oraz naukowca. Krzysztof Leo jest autorem publikacji naukowych z zakresu akustyki pomieszczeń. W latach 2010 - 2013 wykładowca Politechniki Gdańskiej.
Oferta
Akustyka architektoniczna i budowlana
Akustyka architektoniczna: kształt pomieszczeń, adaptacje, symulacje i pomiary akustyczne
Drgania i hałas
Hałas: pomiary, mapy hałasu, zalecenia, projekty zabezpieczeń
Zaufali nam: